PRIVACY POLICY

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Bevezetés

Az alábbi dokumentum információkat tartalmaz az Nu Am Timp KFT (allyourtime.com nevet viseli) által gyűjtött személyes adatokkal kapcsolatban, a személyes adatok Felelőseként, amelyeket ön (vagyis Érintett Személy) átnyújt nekünk az allyourtime.com weboldalon, vagy más Allyourtime-hoz kötődő technológia és online eszköz által, elektronikus kereskedelem gyanánt.

Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS által 2016. április 27-én elfogadott 2016/679 (EU) RENDELET alapján, amely természetes személyek védelmére, személyes adatok feldolgozására és a szabad áramlására vonatkozik, és a hatályban lévő 95/46/CE Irányelv (Általános Adatvédelmi Rendelet), továbbiakban: GDPR alapján, Értesítjük önöket.

Az alábbi adatvédelmi szabályzat elérhető a weboldalunkon: allyourtime.com

A változtatások az fent említett oldalon való közzétételük után lépnek érvénybe.

Az adatvédelmi felelős elérhetőségei:


Vállalkozás neve:   

NU AM TIMP KFT

Székhely:   

Marosvásárhely, M. Kogălniceanu     utca 18. szám, Maros megye       

Kereskedelmi nyilvántartásban regisztrált szám:

J26/1273/10.06.2019

Adószám:   

41247068

E-mail:   

support@allyourtime.com

Web:   

allyourtime.com

Telefon

+40757055591


Az adatvédelmi Biztos elérhetőségei:

A felelős kijelenti, hogy nincsenek esendőségek a GDPR 37. Cikkely 1. Szakaszában megfogalmazott esetekre, így nem szükséges az adatvédelmi biztos kinevezése.

Meghatározások:

 1. “személyes adatok”, olyan természetes személyről szóló adatok, aki azonosított vagy azonosítható (“érintett személy”); egy azonosítható természetes személy egy olyan személy, aki direkt vagy indirekt módon azonosítható különböző azonosításhoz szükséges elemeken keresztül, ilyen a név, a telefonszám, tartózkodási hely, online azonosító, vagy egy, vagy több testi, élettani, genetikai, pszichikai, gazdasági, kulturális vagy szociális megkülönböztető elem;
 2. “feldolgozás” , olyan folyamat vagy folyamatok összessége, amelyek személyes adatokra hárulnak, automatizált vagy nem automatizált módon, min például a összegyűjtés, felvevés, rendezés, strukturálás, tárolás, adaptálás vagy változtatás, kiválasztás, lekérdezés, használat, közzététel továbbítás által, terjesztés és elérhetővé tevés bármilyen más módon, igazítás és kombinálás, korlátozás, törlés vagy tönkretevés;
 3. “felelős” , olyan természetes vagy jogi személy, közjogi szerv, ügynökség vagy más szerv, amely egyedül vagy másokkal, megállapítja a személyes adatok feldolgozásának a célját és a feldolgozás eszközeit; a feldolgozás célja és a feldolgozás eszközei az Unió vagy a belföldi jogszabály alapján van megállítva, a felelős vagy annak kinevezéséhez szükséges kritériumokat a az Unió vagy a belföldi jogszabályok tartalmazzák;
 4. “a felelős által kijelölt személy”, olyan természetes vagy jogi személy, közjogi szerv, ügynökség vagy más szerv, aki a felelős nevében dolgozza fel a személyes adatokat;
 5. “címzett”, olyan természetes vagy jogi személy, közjogi szerv, ügynökség vagy más szerv, akinek hozzáférhetővé válnak a személyes adatok, függetlenül attól, hogy egy harmadik fél vagy sem. Azonban, azok a hatóságok, akinek valamilyen  eljárás esetén kell elküldeni a személyes adatokat, az Unió vagy a belföldi jogszabály alapján nem tekinthetők címzetteknek; a hatóságok adatfeldolgozás esetén betartják a szabályokat, amelyek az adatvédelemre vonatkoznak;
 6. “beleegyezés”  az érintett személy olyan szabad döntésen alapuló, pontos, informált és félreérthetetlen megnyilvánulása , amely által elfogadja egy kijelentésen vagy cselekményen keresztül, bármi félreérthetőség nélkül, hogy a személyes adatai fel legyenek dolgozva;
 7. “személyi adatok biztonságának a megszegése” a biztonság következő fajta megszegését jelenti, a személyes adatok véletlenszerű vagy illegális tönkretétele, elvesztése, megváltoztatása, vagy illegális továbbküldése által való terjesztése, tárolása vagy feldolgozása egy más módban, vagy illegális hozzáférés hozzájuk; 

Szabályok a személyes adatok feldolgozását illetően

A személyes adatok:

 1. legális módon vannak feldolgozva, méltányosan és átláthatóan  az érintett személlyel szemben (“legalitás, méltányosság és átláthatóság”)
 2. összegyűjtésük célja meghatározott, explicit és legitim, és nincsenek feldolgozva összeférhetetlen módon a jövőben; a jövőben történő feldolgozás archiválási, tudományos kutatás, történeti vagy statisztikai célokból nem tekinthetőek összeférhetetlen feldolgozási módnak a 89. Cikkely (1) bekezdése alapján (“korlátozások a célra vonatkozóan”);
 3. adekvátak, relevánsak és korlátoltak a feldolgozási célnak megfelelően (“az adatok minimumra való csökkentése”);
 4. pontosak, azon esetben is, ha aktualizálni kell; minden szükséges intézkedés megtétele abban az esetben, ha az adatok nem pontosak, annak fényen, hogy mi a feldolgozás célja, törlés vagy javítás késedelem nélkül (“pontosság”);
 5. olyan formában való tárolás, amely lehetővé teszi az érintett személy azonosítását annyi idő alatt, amely nem több mint a cél érdekében szükséges feldolgozási ideje a személyes adatnak; a személyes adatok csak abban az esetben tárolhatók hosszabb ideig, ha feldolgozásuk célja archiválás, tudományos kutatás, történeti vagy statisztikai a 89. Cikkely (1) bekezdése alapján, biztosítva az alábbi szabályzat alapján a megfelelő technikai és rendezési eljárásokat, a személyi jogok és szabdságok érdekében (“tárolási korlátozások”);
 6. olyan módon való feldolgozás, hogy biztosítsa a személyes adatok védelmét, a nem engedett vagy illegális feldolgozással, elvesztéssel, tönkretétellel vagy véletlenszerű sérüléssel szembeni védelmet, a megfelelő technikai és rendezési eljárásokat használva (“integritás és bizalmasság”);

A biztos kötelessége betartani a fent felsoroltakat és bizonyíthatja ezek betartását (“felelősség”).

Feldolgozás

Regisztráció

 1. Adatfelvétel, feldolgozott adatok és a feldolgozás célja

Személyes adatok

Feldolgozás célja

Vezetéknév, keresztnév

Célja az azonosítás és a biztonság beléptetés a felhasználó fiókjába.

E-mail cím

Kapcsolattartás, rendszertől érkező értesítések küldése, beléptetés a felhasználó fiókjába.

Jelszó

Célja a biztonság beléptetés a felhasználó fiókjába.

Telefonszám

Kapcsolattartás, rendszertől érkező értesítések küldése, beléptetés a felhasználó fiókjába.

Regisztrálás dátuma

Technikai munkálatok végzése.

Adresa IP de la momentul înregistrării.

Technikai munkálatok végzése.

Demográfiai adatok (posta kód, kor, nem, sajátos érdekek)

A küldött üzenetek személyre szabása, a kereskedelmi üzenetek relevanciájának a növelése érdekében történik a demográfiai adatok és a sajátos érdekek alapján való csoportosítás.

Az e-mail cím esetében nem elvárt, hogy személyes adatokat tartalmazzon.

 1. Érintett személy: minden a weboldalra regisztrált személy.
 2. Feldolgozási idő, kitörlési idő: az érintett személy törlési kérelmének benyújtásáig érvényes. A regisztráció kitörlésével a kérelmező személyes adatai is törlődnek. A GDPR 19. Cikkelye alapján, az adatvédelmi biztos értesíti az érintett személyt elektronikus úton az érintett személy által szolgáltatott bármely személyes adat kitörléséről. Abban az esetben, ha az érintett személy kérvényezi az e-mail cím törlését is az adatvédelmi biztos megteszi azt az értesítés után.
 3. A felhatalmazott személyek a személyes adatok feldolgozásra, a személyes adatok címzettjei: A felhatalmazott személyek a személyes adatok feldolgozására a adatvédelmi biztos által kijelölt személyek, az alábbi adatvédelmi szabályzat alapján.
 4. Az érintett személyek értesítése a jogaikról az adatok feldolgozását illetően:
 • Az érintett személynek joga van arra, hogy engedélyt kérjen az adatvédelmi biztostól a saját személyes adataihoz való hozzáféréshez, joga van ezeknek törléséhez és a feldolgozás felfüggesztéséhez; és
 • Ellenezheti az adatok feldolgozását, mint ahogy
 • Joga van az adatok szállításához, és a beleegyezés mindenkori visszavonásához.
 1. Az érintett személy kérvényezheti a hozzáférést a személyes adatokhoz, mint ahogy a törlésüket, kijavításukat, vagy a feldolgozásuk felfüggesztését és szállításukat, ellen állhat a feldolgozásnak a következőképpen:
 • postán a következő címen:         Marosvásárhely, str. M. Kogălniceanu, 18 szám, Maros megye
 • ud. Mureșe-mail- en a következő címen:     support@allyourtime.com
 • telefonhívással:             +40755116003 
 1. Feldolgozás alapja: az érintett személy beleegyezése, 6. Cikkely, (1) bekezdés f) pont a 2016/679 (EU)-s Szabályzat, és a Romániában érvényben lévő szabályzat alapján.
 2. Tájékoztatjuk önöket a következőkről: 
 • Az adatok feldolgozása az Ön által benyújtott beleegyezésen alapszik.
 • Ahhoz, hogy Ön regisztráljon, kötelező a személyes adatok benyújtása.
 • A személyes adatok nem benyújtása miatt lehetetlen felhasználói fiókot létrehozni,

Adatok feldolgozása az online bolt működtetéséhez (szolgáltatások használata)

 1. Adatfelvétel, feldolgozott adatok és a feldolgozás célja:

 

Személyes adatok

Feldolgozás célja

Vezetéknév, keresztnév

Célja a kapcsolattartás, rendelés kiküldése és a helyes számlázás.

E-mail cím

Kapcsolattartás, megerősítés.

Telefonszám

Kapcsolattartás, gyors válaszadás számlázással kapcsolatban felmerülő kérdések esetén, vagy szállítás.

Születési dátum

Azonosítás.

Nem

Azonosítás.

Név és számlázási cím

Helyes számlázás, mint ahogy szerződés kötés, tartalom meghatározása, változtatás, supravegherea ennek figyelemmel kísérése, az ebből eredő költségek helyes elosztása, mint ahogy a követelések megoldása.

Név és szállítási cím

Szükséges a házhoz szállításhoz.

Rendelés/regisztráció dátuma

Technikai munkálatok végzése.

Rendelés/regisztráció IP címe

Technikai munkálatok végzése.

Az e-mail cím esetében nem elvárt, hogy személyes adatokat tartalmazzon.

 1. Érintett személyek: minden személy aki regisztrált/rendelt a weboldalról.
 2. Feldolgozási idő, kitörlési idő: az érintett személy törlési kérelmének benyújtásáig érvényes. A regisztráció kitörlésével a kérelmező személyes adatai is törlődnek. A GDPR 19. Cikkelye alapján, az adatvédelmi biztos értesíti az érintett személyt elektronikus úton az érintett személy által szolgáltatott bármely személyes adat kitörléséről. Abban az esetben, ha az érintett személy kérvényezi az e-mail cím törlését is az adatvédelmi biztos megteszi azt az értesítés után. Ez alól kivételt képeznek a könyvelési papírok, amika magyar jogszabály szerint (169. Cikkely, (2) bekezdés C. Jogszabály 2000-ből kimondja könyvelésről) 8 évig megtartandók.
 3. A felhatalmazott személyek a személyes adatok feldolgozásra, a személyes adatok címzettjei: A felhatalmazott személyek a személyes adatok feldolgozására a adatvédelmi biztos sales és marketing alkalmazottai, a fent említettek alapján.
 4. Az érintett személyek értesítése a jogaikról az adatok feldolgozását illetően:
 • Az érintett személynek joga van arra, hogy engedélyt kérjen az adatvédelmi biztostól a saját személyes adataihoz való hozzáféréshez, joga van ezeknek törléséhez és a feldolgozás felfüggesztéséhez; és
 • Ellenezheti az adatok feldolgozását, mint ahogy
 • Joga van az adatok szállításához, és a beleegyezés mindenkori visszavonásához.
 1. Az érintett személy kérvényezheti a hozzáférést a személyes adatokhoz, mint ahogy a törlésüket, kijavításukat, vagy a feldolgozásuk felfüggesztését és szállításukat, ellen állhat a feldolgozásnak a következőképpen:
 • postán a következő címen: Tg. Mureș, str. M. Kogălniceanu, nr. 18, jud. Mureș
 • e-mail- en a következő címen: support@allyourtime.com
 • telefonhívással: +40755116003
 1. Feldolgozás alapja: az érintett személy beleegyezése, 6. Cikkely, (1) bekezdés f) pont a 2016/679 (EU)-s Szabályzat, és a Romániában érvényben lévő szabályzat alapján.
 2. Tájékoztatjuk önöket a következőkről: 
 • Az adatok feldolgozása az Ön által benyújtott beleegyezésen alapszik.
 • Ahhoz, hogy Ön regisztráljon, kötelező a személyes adatok benyújtása.
 • A személyes adatok nem benyújtása miatt lehetetlen feldolgozni a rendelést, a rendelés kiszállítása,
 1. Adatok feldolgozásának ideje, az adatok törlésének az ideje:
 • az érintett személy kérelmezi a törlést.
 • az alábbi site-on való navigálás (kérjük olvassák el a cokkie-kal kapcsolatos adatvédelmi szabályzatot a linkre kattintva)
 • Maximum 1 év - kapcsolatteremtés kérelmezése.
 • Maximum 2 év - korlátozott zóna a regisztrált/bejelentkezett felhasználókra nézve (maximum 2 év).
 • Maximum 2 év - adatfelvétel a személyzet kiválasztásához.
 • Maximum 24 hónap - hírlevelek és promóciós hirdetések e-mail-ben való küldése.
 • Maximum 10 év - online vásárlás.
 1. A regisztráció törlésével törlődnek a kérelmező személyes adatai is. A GDPR 19. Cikkelye alapján, az adatvédelmi biztos értesíti az érintett személyt elektronikus úton, bármilyen olyan személyes adat kitörlését, amit az érintett személy szolgáltatott. Abban az esetben, ha az érintett személy kérvényezi az e-mail cím törlését is az adatvédelmi biztos megteszi azt az értesítés után.
 2. A felhatalmazott személyek a személyes adatok feldolgozásra, a személyes adatok címzettjei: A felhatalmazott személyek a személyes adatok feldolgozására az adatvédelmi biztos által kijelölt személyek, az alábbi adatvédelmi szabályzat alapján.

Az adatvédelmi biztos által felhatalmazott személyek

Web-hosting feladatokat elvégző személy

 1. Feladatok, amelyeket az adatvédelmi biztos által felhatalmazott személy lát el: web-hosting kezelése.
 2. Az adatvédelmi biztos által felhatalmazott személy neve és elérhetőségei:

Cég neve: NU AM TIMP SRL

Székhely: Tg. Mureș, str. M. Kogălniceanu, nr. 18, jud. Mureș

Kereskedelmi nyilvántartásban regisztrált szám: J26/1273/10.06.2019

Adószám: RO41247068

E-mail cím: support@allyourtime.com 

Web: allyourtime.hu 

Telefonszám:  +40755116003


 1. Adatgyűjtés, feldolgozott adatok: minden érintett személy által szolgáltatott személyes adat.
 2. Érintett személyek: minden személy aki kihasználta a weboldal által nyújtott szolgáltatásokat, emellett minden személy aki regisztrált/rendelt a weboldalról.
 3. Feldolgozás célja: elérése, megfelelő működése a weboldalnak/web-hosting kezelése.
 4. Adatok feldolgozásának ideje, az adatok törlésének az ideje: a Szolgáltató és a Web-hosting szolgáltató közötti együttműködés idejéig, vagy az érintett személy kérvényezéséig az adatok törlését illetően a Web-hosting szolgáltató fele címezve.
 5. Feldolgozás alapja: az érintett személy beleegyezése, 6. Cikkely, (1) bekezdés f) pont a 2016/679 (EU)-s Szabályzat, és a Romániában érvényben lévő szabályzat alapján.

Szállítás

 1. Feladatok, amelyeket az adatvédelmi biztos által felhatalmazott személy lát el: termékek kiszállítása, szállítás.
 2. Az adatvédelmi biztos által felhatalmazott személy neve és elérhetőségei:

Cég neve:  ________________

Székhely: ________________

Kereskedelmi nyilvántartásban regisztrált szám:  _______________

Adószám: ________________

E-mail cím: ________________

Web:      ________________

Telefonszám:  ________________

 1. Adatgyűjtés, feldolgozott adatok: név és szállítási cím, telefonszám, e-mail cím.
 2. Érintett személyek: minden olyan személy, aki a házhoz szállítást választotta.
 3. Feldolgozás célja: a megrendelt termék házhoz szállítása.
 4. Adatok feldolgozásának ideje, az adatok törlésének az ideje: ameddig a rendelés megtörténik.
 5. Feldolgozás alapja: az érintett személy beleegyezése, 6. Cikkely, (1) bekezdés f) pont a 2016/679 (EU)-s Szabályzat, és a Romániában érvényben lévő szabályzat alapján.

Online fizetés

 1. Feladatok, amelyeket az adatvédelmi biztos által felhatalmazott személy lát el: online fizetés.
 2. Az adatvédelmi biztos által felhatalmazott személy neve és elérhetőségei:

Cég neve: NETOPIA Payments SRL

Székhely:  Bd. Dimitrie Pompeiu nr 9-9A, Iride Business Park, cladirea nr. 24, camera 4C, et. 4, sector 2, 020335, BUCUREȘTI

Kereskedelmi nyilvántartásban regisztrált szám: J40/9170/2003

Adószám: RO15565496

E-mail cím: gdpr@netopia.ro. 

Web: netopia-payments.com

 1. Adatgyűjtés, feldolgozott adatok: név és számlázási cím, e-mail cím.
 2. Érintett személyek: minden személy aki online fizetett.
 3. Feldolgozás célja: online kifizetés véghezvitele, átutalások megerősítése és fraud-monitoring a felhasználó megvédésének érdekében (visszaélések ellenőrzése).
 4. Adatok feldolgozásának ideje, az adatok törlésének az ideje: a fizetés megtörténéséig.
 5. Feldolgozás alapja: az érintett személy beleegyezése, 6. Cikkely, (1) bekezdés f) pont a 2016/679 (EU)-s Szabályzat, és a Romániában érvényben lévő szabályzat alapján.

Weboldal kezelése

 1. Feladatok, amelyeket az adatvédelmi biztos által felhatalmazott személy lát el: weboldal kezelése (ellenőrzés, technikai aktualizálás, rendszer fejlesztése, más fejlesztések, javítások).
 2. Az adatvédelmi biztos által felhatalmazott személy neve és elérhetőségei:

Cég neve: SC Aprilred SRL

Székhely: Targu Mures, Romania, str.Köteles Sámuel  nr. 8

Adószám: RO 29545677

E-mail cím: hello@aprilred.com

Web: aprilred.com

Telefonszám: +40 744 427 687 

 1. Adatgyűjtés, feldolgozott adatok: minden személyes adat, amit az érintett személy szolgáltatott.
 2. Érintett személyek: minden személy aki kihasználta a weboldal által nyújtott szolgáltatásokat, emellett minden személy aki regisztrált/rendelt a weboldalról.
 3. Feldolgozás célja: weboldal kezelése (fejlesztés, ellenőrzés, javítás).
 4. Adatok feldolgozásának ideje, az adatok törlésének az ideje: a Szolgáltató és a Weboldal kezelője közötti együttműködés idejéig, vagy az érintett személy kérvényezéséig az adatok törlését illetően a Weboldal kezelője fele címezve.
 5. Feldolgozás alapja: az érintett személy beleegyezése, 6. Cikkely, (1) bekezdés f) pont a 2016/679 (EU)-s Szabályzat, és a Romániában érvényben lévő szabályzat alapján.

Könyvelés, számlázás

 1. Feladatok, amelyeket az adatvédelmi biztos által felhatalmazott személy lát el: könyvelés, számlázás.
 2. Az adatvédelmi biztos által felhatalmazott személy neve és elérhetőségei:

Cég neve: I-TOM SOLUTIONS SRL

Székhely: Bl. Mircea Voda, nr. 21D, et.7, ap. 7.5, Sector 3, București

Kereskedelmi nyilvántartásban regisztrált szám: J40/3342/2006

Adószám: RO18430442

E-mail cím: contact@itom.ro

Web: fgo.ro

 1. Adatgyűjtés, feldolgozott adatok: Név, név és számlázási szám.
 2. Érintett személyek: minden olyan személy, aki a weboldalról rendelt.
 3. Feldolgozás célja: számla kiállítása/könyvelés.
 4. Adatok feldolgozásának ideje, az adatok törlésének az ideje: 8 év, a Romániában érvényben levő jogszabály alapján (89. Számú könyvelési törvény 1991-ben újrakiadva).
 5. Feldolgozás alapja: az érintett személy beleegyezése, 6. Cikkely, (1) bekezdés f) pont a 2016/679 (EU)-s Szabályzat, és a Romániában érvényben lévő szabályzat alapján.

“Sütik” használata

 • “biztonsági sütik”, “munkamenet állapotát biztosító sütik”, “állandó vagy mentett sütik”, “belső és külső sütik” használata nem feltételezi az érintett személy előzetes beleegyezését.
 1. Adatgyűjtés, feldolgozott adatok: IP cím, szerződési adatok.
 2. Érintett személyek: minden személy aki meglátogatta a weboldalt.
 3. Feldolgozás célja: felhasználók azonosítása és látogatók követés.
 4. Adatok feldolgozásának ideje, az adatok törlésének az ideje: 

Sütik Típusa

Feldolgozás alapja

Feldolgozás ideje

Feldolgozott adatok célja

PHPSESSID

6. Cikkely, (1) bekezdés f) pont az Általános Adatvédelmi Rendelet alapján (GDPR) a személyes adatokra nézve

A használati idő végéig.

Strictly Necessary

_fbp

6. Cikkely, (1) bekezdés f) pont az Általános Adatvédelmi Rendelet alapján (GDPR) a személyes adatokra nézve

3 hónap

Targeting/Advertising

_ga

6. Cikkely, (1) bekezdés f) pont az Általános Adatvédelmi Rendelet alapján (GDPR) a személyes adatokra nézve

2 év

Performance

_gat_gtag_xxxxxxxxxxxxxx

6. Cikkely, (1) bekezdés f) pont az Általános Adatvédelmi Rendelet alapján (GDPR) a személyes adatokra nézve

1 nap

Targeting/Advertising

_gid

6. Cikkely, (1) bekezdés f) pont az Általános Adatvédelmi Rendelet alapján (GDPR) a személyes adatokra nézve

1 nap

Performance

bannerslider_user_code_impress_slider1

6. Cikkely, (1) bekezdés f) pont az Általános Adatvédelmi Rendelet alapján (GDPR) a személyes adatokra nézve

1 nap

Targeting/Advertising

form_key

6. Cikkely, (1) bekezdés f) pont az Általános Adatvédelmi Rendelet alapján (GDPR) a személyes adatokra nézve

1 nap

Functionality

mage-cache-sessid

6. Cikkely, (1) bekezdés f) pont az Általános Adatvédelmi Rendelet alapján (GDPR) a személyes adatokra nézve

1 nap

Marketing

mage-cache-storage

6. Cikkely, (1) bekezdés f) pont az Általános Adatvédelmi Rendelet alapján (GDPR) a személyes adatokra nézve

1 nap

Marketing

mage-cache-storage-section-invalidation

6. Cikkely, (1) bekezdés f) pont az Általános Adatvédelmi Rendelet alapján (GDPR) a személyes adatokra nézve

1 nap

Marketing

mage-messages

6. Cikkely, (1) bekezdés f) pont az Általános Adatvédelmi Rendelet alapján (GDPR) a személyes adatokra nézve

1 nap

Marketing

mage-translation-file-version

6. Cikkely, (1) bekezdés f) pont az Általános Adatvédelmi Rendelet alapján (GDPR) a személyes adatokra nézve

1 nap

Marketing

mage-translation-storage

6. Cikkely, (1) bekezdés f) pont az Általános Adatvédelmi Rendelet alapján (GDPR) a személyes adatokra nézve

1 nap

Marketing

mage-translation-storage

6. Cikkely, (1) bekezdés f) pont az Általános Adatvédelmi Rendelet alapján (GDPR) a személyes adatokra nézve

1 nap

Marketing

product_data_storage

6. Cikkely, (1) bekezdés f) pont az Általános Adatvédelmi Rendelet alapján (GDPR) a személyes adatokra nézve

1 nap

Marketing

recently_compared_product

6. Cikkely, (1) bekezdés f) pont az Általános Adatvédelmi Rendelet alapján (GDPR) a személyes adatokra nézve

1 nap

Marketing

recently_compared_product_previous

6. Cikkely, (1) bekezdés f) pont az Általános Adatvédelmi Rendelet alapján (GDPR) a személyes adatokra nézve

1 nap

Marketing

recently_viewed_product

6. Cikkely, (1) bekezdés f) pont az Általános Adatvédelmi Rendelet alapján (GDPR) a személyes adatokra nézve

1 nap

Marketing

recently_viewed_product_previous

6. Cikkely, (1) bekezdés f) pont az Általános Adatvédelmi Rendelet alapján (GDPR) a személyes adatokra nézve

1 nap

Marketing

section_data_ids

6. Cikkely, (1) bekezdés f) pont az Általános Adatvédelmi Rendelet alapján (GDPR) a személyes adatokra nézve

1 nap

Marketing

  1. Meghatalmazott személyzet a személyes adatok feldolgozásához: a sütik felhasználása miatt az adatkezelő nem dolgoz fel személyes adatokat. 
 2. Az érintettek tájékoztatása az adatkezeléssel kapcsolatos jogaikról: Az érintetteknek lehetőségük van törölni a sütiket a böngésző beállításaiban, az adatvédelemnek nevezett beállítási ponton. Például a Google Chrome böngészőben az Eszközök menü tartalmaz egy lehetőséget, amellyel törölheti a navigációs adatokat. 
 3. A feldolgozás alapja: ebben az esetben a sütik felhasználásának célja elektronikus kommunikációs hálózaton történő átadás, vagy a felhasználás szükséges a kért szolgáltatások nyújtásához, az érintett hozzájárulása nem szükséges. 

Panaszok: 

 1. Adatgyűjtés, feldolgozott adatok és a feldolgozás célja: 

 

Személyes adat

Feldolgozás célja

Keresztnév, Vezetéknév

Azonosítás, kapcsolattartás

E-mail cím

kapcsolattartás

telefonszám

kapcsolattartás

Név és számlázási adatok

Azonosítás, panaszok a megrendelt termékek minőségével kapcsolatban, kérdések és a problémák megoldása. 

 1. Érintettek: minden olyan személy, aki a weboldalról rendelt és panaszt tett a megrendelt termék minőségével kapcsolatban. 
 2. Az adatkezelés ideje, az adatok törlésének időtartama: A panasz nyilvántartásával készült jegyzőkönyv, a cím és a címre adott válasz másolatát 5 évig megőrzik. 
 3. A személyes adatok feldolgozására felhatalmazott személyzet, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatok feldolgozására felhatalmazott személyek az adatkezelő értékesítési és marketing képviselői a fent említett elveknek megfelelően. 
 4. Az érintettek tájékoztatása az adatkezeléssel kapcsolatos jogaikról: 
  • Az érintettnek joga van kérni az üzemeltetőtől a személyes adatokhoz való hozzáférést valamint a személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását;
  • Ellenezheti annak feldolgozását
  • Joga van annak hordozhatóságára, és bármikor visszavonhatja beleegyezését. 
 5. Az érintett kérheti a személyes adatokhoz való hozzáférést, valamint azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, azok hordozhatóságát, és bármikor visszavonhatja beleegyezését a következőkkel: 
  • Postai úton: Tg. Mureș, str. M. Kogălniceanu, nr. 18,     jud. Mureș
  • E-mailben: support@allyourtime.com
  • Telefonon keresztül: +40755116003
 6. Az adatkezelés alapja: az érintett hozzájárulása a reg. F) pontjának 1. alpontja 6. pontja alapján. (EU) 2016/679, valamint a Romániában hatályos jogszabályok. 
 7. Tájékoztatjuk Önöket, hogy:
  • Az adatok feldolgozása az Ön szerződéses hozzájárulásán alapul.
  • A személyes adatok feldolgozása a szerződés megkötéséhez szükséges. 
  • A panaszának megválaszolásához köteles személyes adatokat megadni nekünk. Az adatok hiányában lehetetlen válaszolni a panaszára. 

Közösségi média

 1. A személyes adatok feldolgozását illetően a jogszabályok (az (EU) 2016/679 rendelet 13. cikke) - a közösségi médiára vonatkozóan - a következő fogalmakat határozzák meg:
 1. adatgyűjtés,
 2. érintett,
 3. az adatkezelés célja, az adatkezelés
 4. ideje feldolgozás,
 5. az adatok feldolgozására felhatalmazott személyzet, az érintettek
 6. tájékoztatása az adatok feldolgozásával kapcsolatos jogaikról.
 1. Adatgyűjtés, feldolgozott adatok: A Facebook / Google / Twitter stb. Közösségi média platformokon regisztrált név, valamint a Felhasználó nyilvános profil fotói.
 2. Érintettek: Minden személy regisztrált a közösségi média platformokon a Facebook / Google / Twitter stb. Oldalára, és „megtetszett” az Szolgáltató oldalának vagy az adatkezelő bejegyzéseinek.
 3. A feldolgozás célja: Termékek, szolgáltatások megosztása, követése vagy népszerűsítése, a weboldal vagy maga a weboldal elemeinek kedvezményei a közösségi média platformokon.
 4. Az adatfeldolgozási időszak, az adatok törlésének időszaka, az adatkezelésre felhatalmazott személyzet és az érintettek tájékoztatása adatkezelési jogaikról: információk az adatok forrásáról, feldolgozásáról és továbbításáról, valamint a feldolgozás alapjáról az érintett közösségi média platform biztosítja. Az adatkezelést a megfelelő közösségi média platformok végzik, így az adatkezelés időtartamát és módját, az adatok törlésének és helyesbítésének lehetőségeit illetően a kérdéses weboldal szabályozása érvényes.
 5. A feldolgozás alapja: az érintett hozzájárulása személyes adatainak a közösségi média platformokon történő feldolgozásához.
 6. További információ:

Facebook közösségi bejelentkezés:https://developers.facebook.com/docs/plugins

Twitter közösségi bejelentkezés:https://support.twitter.com/articles/20170519

Google-fiókba történő bejelentkezés:https: // www .google.com / policies / privacy

Ügyfélszolgálat és mások

 1. Az adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdések vagy problémák esetén az érintett a weboldalon említett eszközökkel (telefon, e-mail) fordulhat az adatkezeléshez, közösségi média platformok stb.).
 2. Az e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebookon keresztül kapott adatokat az adatkezelő legfeljebb 2 éven belül törli.
 3. Az adatkezelés adatvédelmi irányelvekben nem említett eseteiről Az adatok regisztrációjának pillanatában tájékoztatjuk Önt.
 4. A törvényben meghatározott esetekben a Szolgáltatónak az illetékes hatóságok kérésére, illetőleg más, a szóban forgó esetleges jogi normákon alapuló szervek kérésére a Szolgáltatónak adatszolgáltatási és dokumentum-átadási kötelezettsége van ezeknek a szerveknek.
 5. Ezekben az esetekben a Szolgáltató csak azokat a személyes adatokat továbbítja a megkereső szerveknek, amelyek feltétlenül szükségesek a kért cél teljesítéséhez.

Az érintett jogai Az érintett

 1. hozzáférési joga

Az érintettnek joga van az üzemeltetőtől megerősítést kapni arról, hogy a személyes adatokat feldolgozzák vagy sem, valamint hozzáférést kap a vonatkozó adatokhoz.

 1. Helyesbítéshez való jog:

Az érintettnek joga van az üzemeltetőtől indokolatlan késedelem nélkül a személyes adatok helyesbítését kérni. Figyelembe véve a személyes adatok feldolgozásának célját, az érintettnek joga van kitölteni a kitöltetlen személyes adatokat, beleértve egy kiegészítő nyilatkozatot is.

 1. Törléshez való jog

Az érintettnek joga van indokolatlan késedelem nélkül kérni az üzemeltetőtől a személyes adatok törlését, az üzemeltető köteles a rendeletben említett esetekben indokolatlan késedelem nélkül törölni a személyes adatokat.

 1. „Az elfelejtéshez való jog”

Abban az esetben, ha az üzemeltető nyilvánosságra hozta a személyes adatokat, és köteles azokat törölni, figyelembe véve a rendelkezésre álló technológiát és a megvalósítás költségeit, ésszerű intézkedéseket tegyen, beleértve a technikai intézkedéseket a kezelő üzemeltető tájékoztatására a személyes adatokat, mert az érintett kérte az adatokat tartalmazó linkek, vagy a személyes adatok bármely másolatának vagy másolatának bármelyikét.

 1. joga korlátozásának  folyamata

Az érintettnek joga van az üzemeltetőtől az adatkezelés korlátozását az alábbi esetekben:

 • az érintett vitatja az adatok pontosságát, erre az időszakra az üzemeltető ellenőrzi az adatok pontosságát;
 • a feldolgozás jogellenes, az érintett is ellenzi a személyes adatok törlését, ehelyett a felhasználás korlátozását kéri;
 • az üzemeltetőnek már nincs szüksége a személyes adatokra a feldolgozáshoz, az érintett is egy jog megállapítását, pontosságát vagy védelmét kéri a bíróságon;
 • az érintett ellenezte az adatkezelést az ellenőrzés ideje alatt, ha az üzemeltető törvényes jogai érvényesülnek az érintett felett.
 1. Az adatok hordozhatóságának joga

Az érintettnek joga van ahhoz, hogy az üzemeltetőtől származó személyes adatokat az üzemeltetőtől strukturált formában, aktuális formában kapja meg, és automatikusan olvasható legyen, valamint joga van az adatokat egy másik szolgáltatóhoz továbbítani, az üzemeltető akadálya nélkül, akinek az adatokat átadták.

 1. A felszólalás joga

Az érintettnek bármely pillanatban joga van tiltakozni a személyes adatok feldolgozásával, a saját helyzetének okai miatt, ideértve a rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

 1. A tiltakozás joga közvetlen marketing esetén

Ha a személyes adatok feldolgozásának célja a közvetlen marketing, az érintettnek joga van bármikor ellenezni a személyes adatok kezelését, ideértve a közvetlen marketinggel kapcsolatos profilalkotást is.

 1. Automatizált egyéni döntéshozatal, ideértve a profil létrehozását

Az érintettnek joga van arra, hogy ne kerüljön az automatikus feldolgozáson alapuló döntés hatálya alá, ideértve a profilalkotást is, amely jogi következményekkel jár az érintettre nézve, vagy hasonlóan jelentős mértékben befolyásolja.

Ez a rendelkezés nem vonatkozik a következő döntésekre:

 • szükséges az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez;
 • az uniós jog vagy az üzemeltetőre alkalmazandó belső törvény engedélyezi, amely megfelelő intézkedéseket ír elő az érintett számára legitimált jogok, szabadságok és érdekek védelmére;
 • rendelkezik az érintett kifejezett hozzájárulásával.

Az intézkedés meghozatalának határideje

Az üzemeltető indokolatlan késedelem nélkül, minden esetben a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az érintett jogain alapuló kérelem alapján tett intézkedésekről.

Ez az időszak szükség esetén két hónappal meghosszabbítható, figyelembe véve a kérelmek összetettségét és számát. Az üzemeltető a megkeresés kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a meghosszabbításról, megjelölve a késedelem okait.

Ha az adatkezelő nem intézkedik az érintett ellen, az üzemeltető haladéktalanul és legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmulasztásának okairól és a panasz benyújtásának lehetőségéről. felügyeleti hatóság előtt és bírósági jogorvoslat bevezetését.

A feldolgozás biztonsága

Tekintettel a fejlesztés jelenlegi állapotára, a megvalósítás költségeire és a feldolgozás jellegére, terjedelmére, összefüggéseire és céljaira, valamint az egyének, az üzemeltető és az üzemeltető jogainak és szabadságainak különböző valószínűséggel és súlyossággal járó kockázatára. meghatalmazott személyzete megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre az adott kockázatnak megfelelő biztonsági szint biztosítása érdekében, ideértve adott esetben:

 1. a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;
 2. capicity biztosítása titkosságát, integritását, disponibility és a folyamatos ellenállást a rendszerek és szolgáltatások feldolgozni;
 3. képesség a személyes adatok visszavonhatatlanságának helyreállítására és az ezekhez való időben történő hozzáférésre természetes vagy műszaki események esetén;
 4. a feldolgozás biztonságát biztosító technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának tesztelésére, értékelésére és időszakos értékelésére.

Az érintett tájékoztatása a személyes adatoka személyes adatok biztonságának megsértéséről 

Ha Biztonságának megsértése valószínűleg nagy kockázatot jelent az egyének jogaira és szabadságára, az üzemeltető indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az ilyen jogsértésről .

Az érintettnek átadott információk tartalmazzák a személyes adatok megsértésének természetének világos, világos nyelvű leírását, az adatvédelmi tisztviselő vagy más kapcsolattartó pont nevét és elérhetőségét, ahonnan további információkat lehet szerezni; ismertesse a személyes adatok biztonságának megsértésének valószínű következményeit; ismertesse az üzemeltető által a személyes adatok biztonságának megsértésének orvoslására tett vagy javasolt intézkedéseket, beleértve adott esetben a lehetséges negatív hatások enyhítésére irányuló intézkedéseket.

Az érintett tájékoztatására nincs szükség, ha az alábbi feltételek bármelyike ​​teljesül:

 1. az üzemeltető megfelelő technikai és szervezeti védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket a személyes adatok megsértése által érintett személyes adatokra alkalmazták, különös tekintettel annak biztosítására, hogy a személyes adatok az adatok érthetetlenné válnak mindenki számára, aki nem jogosult hozzájuk hozzáférni, például titkosítás;
 2. az üzemeltető intézkedéseket foganatosított annak érdekében, hogy biztosítsa az érintettek jogainak és szabadságainak magas kockázatát;
 3. aránytalan erőfeszítést tehet szükségessé. Ebben a helyzetben végeznek nyilvános tájékoztatást vagy hasonló intézkedést, amelyben az érintetteket hatékony módon tájékoztatják.

Ha az üzemeltető még nem közölte az érintettel a személyes adatok megsértését, a felügyeleti hatóság, miután figyelembe vette annak valószínűségét, hogy a személyes adatok megsértése nagy kockázatot jelentene, felkérheti az érintettet erre a dologra.

Panasz benyújtásának joga

Minden érintettnek joga van panaszt benyújtani a felügyeleti hatóságnál, különösen abban a tagállamban, ahol lakóhelye, munkahelye van, vagy megsértették az e rendeletre vonatkozó személyes adatok feldolgozását, Románia illetékes hatósága:

Nemzeti hatóság a személyes adatok feldolgozásának felügyeletére

Web: https://www.dataprotection.ro/ 

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, 1. szektor, irányítószám 010336, Bucuresti, Románia

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro , dpo@dataprotection.ro 

Telefon: +40.318.059.211, +40.318.059.212

Fax: +40.318.059.602

Itt letöltheti az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE 2016. április 27-től a természetes személy védelméről a személyes adatok védelme és az adatok szabad áramlása, valamint a 95/46 / EK határozat hatályon kívül helyezése (általános adatvédelmi rendelet)